Fraskrivningsklausul

Vi gjør oppmerksom på at bruk av alle nettsider som er publisert av Grünenthal GmbH og deres datterselskaper (heretter kalt "Grünenthal") er basert på disse vilkårene ("Fraskrivningsklausul"). Ved å bruke siden godtar du denne fraskrivningsklausulen.

1. Generell informasjon

Denne nettsiden gjelder Grünenthals virksomhet. Den inneholder informasjon om Grünenthal-konsernet, Grünenthal GmbH og deres tilsluttede selskaper. Informasjonen som presenteres/oppgis på nettsiden om selskapet, produktene og aktuelle indikasjoner, er beregnet for jobbsøkere, journalister, pasienter og helsepersonell. Innholdet på nettsiden er satt sammen av selskapets eget redaktørteam og er kun beregnet for informasjonsformål. Redaktørteamet har ingen medisinsk ekspertise. Nettsiden er ikke ment som markedsføring, og den mottar ikke støtte fra sponsorer. Denne nettsiden aksepterer ikke noen form for reklame. Den inneholder ikke og mottar ikke økonomisk støtte fra reklame eller fra visning av kommersielt innhold. Vi tar heller ikke imot støtte fra institusjoner, sykehus eller andre med tilknytning til helsevesenet.

1.1. Aktualitet

Grünenthals redaktører gjør sitt ytterste for at nettsidene skal inneholde aktuell og oppdatert informasjon om selskapet og dets produkter. Grünenthal gir imidlertid ingen uttrykkelige eller stilltiende garantier når det gjelder innholdets nøyaktighet og/eller fullstendighet. Grünenthal forbeholder seg retten til å slette, endre eller supplere innholdet på nettsidene, eller fjerne det helt eller delvis fra internett når som helst og uten forhåndsvarsel, dersom de mener å ha grunn til dette.

1.2. Ansvarsfraskrivelse

Verken operatørene av Grünenthals nettsider eller andre parter som bidrar i design, produksjon eller levering av disse nettsidene påtar seg ansvar for direkte skader, tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller bøter, inklusive skader som er et resultat av tilgang til disse nettsidene eller relaterte nettsider, som følge av bruk av eller manglende mulighet til å bruke de ovennevnte nettsidene eller som følge av feil eller mangler i innholdet på de aktuelle nettsidene.

Nettsidene inneholder hypertekstreferanser ("lenker") til informasjon som er plassert på servere som opereres av tredjeparter og som ligger utenfor Grünenthals kontroll. Grünenthal gir derfor ingen garantier for at denne informasjonen er korrekt eller for noe annet aspekt ved informasjonen. Besøkende på nettsidene erklærer seg enige i at bruken av lenker til tredjepartsinformasjon skjer for egen risiko.

1.3. Opphavsrett

Innholdet på Grünenthals nettsider – og opplysningene som finnes eller omtales her – er kun beregnet for å gi informasjon. Det er bare tillatt å bruke det til ikke-kommersielle formål.

Innholdet på disse nettsidene er – dersom ikke noe annet blir sagt – Grünenthals eiendom, og det er derfor beskyttet av opphavsrett i henhold til verdensomspennende opphavsretts- og varemerkebestemmelser. Den aktuelle forfatteren har full opphavsrett. Duplisering, videreformidling eller annen type bruk er forbudt. Dersom artikler eller deler av artikler blir trykt eller duplisert, må det betales trykkeavgift. All bruk av et varemerke eller andre (vare)merker på nettsidene våre er i sin helhet betinget av skriftlig forhåndsgodkjenning fra rettighetsinnehaveren.

2. Produktinformasjon

Nettsidene våre kan inneholde informasjon om medisinske emner og behandlingsmetoder. Denne informasjonen må ikke brukes til å diagnostisere et helseproblem eller en sykdom, da informasjonen verken kan eller må brukes som erstatning for instruksjoner fra en behandlende lege eller et apotek som utleverer legemidler. Gode medisinske råd forutsetter i hvert enkelt tilfelle en personlig samtale med en kvalifisert lege, en fysisk undersøkelse og, i visse tilfeller, andre diagnostiske tiltak.