Pasientenes velferd har alltid stått i sentrum for våre tanker og handlinger, og slik skal det fortsette å være.

Vi er spesialister på innovative løsninger som leverer reell verdi til pasientene. Dette er Grünenthals mål. Som et selvstendig, internasjonalt, forskningsbasert legemiddelselskap drar vi fordeler av vår lange erfaring med innovativ smertebehandling og utvikling av ny teknologi for å bedre pasientenes helse og livskvalitet.

Smerte er den vanligste enkeltårsaken til at folk oppsøker helsepersonell. European Pain Federation (EFIC®) sier at akutt smerte med rette kan betraktes som et symptom på sykdom eller skade, mens kronisk og tilbakevendende smerte er et spesifikt helseproblem, en sykdom i seg selv. Smerter, og særlig kroniske smerter, kan ha en betydelig negativ innflytelse på din egen og dine nærmestes livskvalitet.

For de fleste av oss er det en del ting vi tar som en selvfølge: søvn, jobb, bekymringsfri kvalitetstid med partner, familie og venner, ferier, dyrke hobbyer og personlige interesser, et fleksibelt og spontant liv. For pasienter som opplever at hverdagen styres av smerte, er imidlertid alt dette ofte utenfor rekkevidde. Vi i Grünenthal har satt oss som mål å gi disse pasientene litt av livskvaliteten tilbake. Vårt innovasjons- og nyskapingsarbeid er derfor rettet mot deres interesser og helse. Vi ønsker å bli bedre i stand til å forstå deres udekkede behov og deres store og små utfordringer. På denne måten kan vi i enda større grad fokusere våre forsknings- og utviklingsaktiviteter på det som vil ha nytteverdi for pasientene.

Som et forskningsbasert legemiddelfirma er vi svært stolte over produktene vi har utviklet. Våre bærekraftige investeringer i forskning og utvikling ligger over gjennomsnittet for bransjen. Vi går dermed foran med et godt eksempel og forplikter oss til å være innovative. Vi arbeider intensivt for å finne nye, forbedrede måter å behandle smerte på, løse udekkede medisinske behov og bringe gunstige produkter med få bivirkninger på markedet. Vi har en portefølje med et bredt spekter av legemidler for kronisk og akutt smerte.

Ettersom smerte kan være mye forskjellig, krever ulike typer smerte ulike behandlinger, og vi tilbyr legemidler både for lindring av nociseptiv smerte og nevropatisk smerte.

For å skape reell merverdi for pasientene ønsker vi å tenke utenfor boksen. Vi ønsker dialog med pasientene og å tilby dem store fordeler. Derfor er Grünenthal engasjert på en rekke områder – særlig på smerteområdet. Vi deltar i ulike initiativer her:

Med støtte fra paraplyorganisasjonen European Pain Association (EFIC®) bidrar vårt initiativ CHANGE PAIN® til å bedre situasjonen for pasienter ved å gi dem gjennomførbare metoder for å løse hverdagslige problemer.

Mer informasjon: www.change-pain.com

Som smertespesialist verdsetter vi fruktbar informasjonsutveksling og erfaring med motiverte unge forskere. Sammen med EFIC® gir vi dem støtte i form av EFIC-GRÜNENTHAL-stipendet. Mer informasjon: www.e-g-g.info

Med initiativet "My pain feels like..." ønsker vi å skape bedre kommunikasjon mellom leger og pasienter. Jo mer detaljert pasientene kan beskrive symptomene sine, desto større er sannsynligheten for effektiv smertelindring.

Under konseptet "The Societal Impact of Pain" gir vi helsepersonell, smertegrupper, politikere, forsikringsselskaper, helsemyndigheter, lovgivere og budsjettansvarlige mulighet til å utveksle informasjon om hvordan smerte påvirker samfunnet, helsen og helsevesenet i Europa. Grünenthal støtter EUs " Interest Group on Brain, Mind and Pain", et initiativ fra European Federation of Neurological Associations [EFNA] og Pain Alliance Europe [PAE], to pasientorganisasjoner som jobber for at det skal forskes på og gis tilgang til innovative behandlinger, metoder for å forebygge og leve med smerte, redusere stigma og samarbeide for å bedre livskvaliteten hos mennesker som lever med nevrologiske sykdommer og smertelidelser.

Grünenthal har inngått et offisielt partnerskap om utvikling og implementering av European Pain Patient Pathways' anbefalinger med Pain Alliance Europe (PAE), en organisasjon som representerer kroniske smertepasienter i Europa, og Active Citizenship Network (ACN), en organisasjon som jobber for og støtter borgernes påvirkning på og ansvar for planleggingen av politikken.

Grünenthal samarbeider også med Active Citizenship Network (ACN), en organisasjon som jobber for og støtter borgernes påvirkning på og ansvar for planleggingen av politikken, om å samle inn god praksis for "Kronisk smerte: gjøre det usynlige synlig".

I mars 2017 viste Grünenthal sitt engasjement for pasientdrevet forskning og utvikling med sitt første pasient-toppmøte, som samlet pasientrepresentanter, klinikere og forskere fra Grünenthal for å finne ut hvordan pasientens stemme kan bli hørt i forsknings- og utviklingsprosessen.

Grünenthal støtter også EUs årlige pasientrettighetsdag, som har som mål å bedre rettighetene og behandlingsmulighetene for pasienter med kronisk sykdom.

Her finner du informasjon om ulike former for smerte, utviklingen av smerte og behandlingsløsninger. Du får også vite mer om de siste perspektivene innen smertebehandling, og vi vil gjerne støtte deg når det gjelder å finne den beste måten å håndtere smerten på.